GRANTS

CALENDAR

NEWSLETTER
CONNECT

Calender


30 May - June 3 - 2012

World Week for Peace in Palestine Israel
The World Week for Peace in Palestine Israel invites WCC member churches, faith-based communities, civil society organizations and other agencies working for justice to join a week of prayer, education, and advocacy for an end to the illegal Israeli occupation of Palestine and a just end to the conflict. This year our common focus is on the displacement and dispossession suffered by Palestinians under the continuing occupation.

Visit www.worldweekforpeace.org for more information.

---

Kirkenes verdensråd inviterer medlemskirker og kirkelig baserte organisasjoner til å delta i markering av en kirkeuke for solidaritet og aksjoner for rettferdig fred i Palestina og Israel. Siktemålet er å gi et kirkelig
bidrag til å sikre legitime rettigheter og en framtid for begge folkene.
Samtidig skal denne internasjonale kirkeuken også sette fokus på de
utfordringer som de kristne kirkene i regionen står overfor.


Hovedfokuset for Kirkeuka 2012 er Hjemmefra, eller "displacement" på engelsk.

For mer informasjon, besøk www.kirkeukaforfred.no.


May 31 - 2012

Karibu Board Meeting
The Karibu Foundation's Board meets in Oslo on Thursday, May 31st. No applications will be accepted after Thursday, May 10th.


28 March - 2012

Karibu Board Meeting
The Karibu Foundation's Board meets in Oslo on Wednesday, March 28th. 


6 March - 2012

Naim Ateek of Sabeel, "Come and See" Seminar, Oslo

Seminar held in Norwegian...

Kom og se!  Norske pilegrimers møte med palestinske kristne

Et av budskapene i det palestinske Kairosdokumentet er en invitasjon:

«For å forstå vår virkelighet, sier vi til kirkene: Kom og se! Vi vil vise dere sannheten om vår virkelighet ved å ta imot dere som pilegrimer som kommer til oss for å be, og som har med et budskap om fred, kjærlighet og forsoning. Dere vil få kjennskap til virkelighet og folk i dette landet, både israelere og palestinere.»

For å utfordre norske kirker, organisasjoner og reiseoperatører om hvordan de bidrar til at norske pilegrimer faktisk får denne kjennskapen inviteres du til

Kirkens Hus, Rådhusgt 1-3 (ved Oslo Børs), rom Bjørgvin og Agder (1. etg), tirsdag 6. mars kl 18.30-20.30

I panelet er:

Berit Hagen Agøy – Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
Jorunn Langmoen – Den norske israelsmisjon
Rolf Solås – Sabra Fokusreiser
Tor Øystein Vaaland – Journalist i Morgenbladet og forfatter
Naim Ateek – Sabeel    

Ordstyrer: Jorunn Strand Askeland, Kommunikasjonsrådgiver i Kirkens Nødhjelp

Arrangører: Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, KFUK-KFUM Global, Norske Kirkeakademier, stiftelsen Karibu og Sabeels venner i Norge
14-18 February - 2012

Karibu Visit to Cape Town
Karibu to visit partners in Cape Town, South Africa.  For more information on visit, contact tyler(a)karibu.no
Previous - Next
Pagelist: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22