GRANTS

CALENDAR

NEWSLETTER
CONNECT

Calender


28 March - 2012

Karibu Board Meeting
The Karibu Foundation's Board meets in Oslo on Wednesday, March 28th. 


6 March - 2012

Naim Ateek of Sabeel, "Come and See" Seminar, Oslo

Seminar held in Norwegian...

Kom og se!  Norske pilegrimers møte med palestinske kristne

Et av budskapene i det palestinske Kairosdokumentet er en invitasjon:

«For å forstå vår virkelighet, sier vi til kirkene: Kom og se! Vi vil vise dere sannheten om vår virkelighet ved å ta imot dere som pilegrimer som kommer til oss for å be, og som har med et budskap om fred, kjærlighet og forsoning. Dere vil få kjennskap til virkelighet og folk i dette landet, både israelere og palestinere.»

For å utfordre norske kirker, organisasjoner og reiseoperatører om hvordan de bidrar til at norske pilegrimer faktisk får denne kjennskapen inviteres du til

Kirkens Hus, Rådhusgt 1-3 (ved Oslo Børs), rom Bjørgvin og Agder (1. etg), tirsdag 6. mars kl 18.30-20.30

I panelet er:

Berit Hagen Agøy – Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
Jorunn Langmoen – Den norske israelsmisjon
Rolf Solås – Sabra Fokusreiser
Tor Øystein Vaaland – Journalist i Morgenbladet og forfatter
Naim Ateek – Sabeel    

Ordstyrer: Jorunn Strand Askeland, Kommunikasjonsrådgiver i Kirkens Nødhjelp

Arrangører: Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, KFUK-KFUM Global, Norske Kirkeakademier, stiftelsen Karibu og Sabeels venner i Norge
14-18 February - 2012

Karibu Visit to Cape Town
Karibu to visit partners in Cape Town, South Africa.  For more information on visit, contact tyler(a)karibu.no


10-14 February - 2012

Karibu Visit to Johannesburg
Karibu staff to visit partners in Johannesburg, South Africa.  For more information on visit, contact tyler(a)karibu.no


05-10 February - 2012

Karibu Visit to Nairobi
Karibu staff to visit partners in Kenya.  Contact tyler(a)karibu.no for more information on visit.
Previous - Next
Pagelist: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23