GRANTS

CALENDAR

NEWSLETTER
CONNECT

Calender


20 March - 2013

"Sannhetens Øyeblikk" Book Launch

Book launch of "Sannhetens Øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke" (The Moment of Truth) - Kairos Palestine
Oddbjørn Leirvik, Kjetil Fretheim og Beate Fagerli (red.)

(In Norwegian)Tid: 20. mars kl. 18.00 – 20.00
Sted: Litteraturhuset (Oslo), Amalie Skram
Åpent for alle, lett servering
Program for kvelden

Åpning:

Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Fire innblikk i boken:

Oddbjørn Leirvik, professor i religionsvitenskap ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, medlem av Teologisk nemnd og medredaktør

Kjetil Fretheim, førsteamanuensis i samfunnsfag ved Det teologiske menighetsfakultet, leder av Komiteen for Internasjonale Spørsmål og medredaktør

Jorunn Andestad Langmoen, assisterende generalsekretær i Den norske Israelsmisjon og bidragsyter

Eilert Lund Rostrup, daglig leder i Stiftelsen Karibu og bidragsyter

Musikkinnslag: Marius Løkse

To responser

Åpen debatt

Musikkinnslag: Marius Løkse

Bokomtale:

I 2009 ga palestinske kirkeledere ut dokumentet Et sannhetens øyeblikk – Kairos Palestina, et rop til kristne over hele verden, og en bønn om solidaritet med en befolkning som lider under en undertrykkende okkupasjon. Konflikten i området og israelsk okkupasjon av palestinske områder er sentrale i den kirkelige debatten i Norge.  Forfatterne drøfter i denne boken spørsmål som reises i Kairos Palestina ut fra historiske, teologiske, men neskerettslige og politiske vinklinger.  Boken er blitt til i forlengelsen av en konsultasjon i 2011 som ble holdt av Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) og Teologisk nemnd (TN), begge under Mellomkirkelig råd.

Dokumentet Et sannhetens øyeblikk – Kairos Palestina er gjengitt på norsk til slutt i boken.

Oddbjørn Leirvik er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og medlem i TN.

Kjetil Fretheim er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og leder av KISP.

Beate Fagerli er teologisk rådgiver i Mellomkirkelig råd.

Bidragsytere: Håkon Harket, Jens Olav Mæland, Eilert Rostrup, Gunnar Haaland, Halvor Moxnes, Kristin Joachimsen, Oddbjørn Leirvik, Marit Skjeggestad, Kjetil Fretheim, Iver B. Neumann og Jorunn A. Langmoen


Calendar archive